Vad menar vi med att
Bibeln är Guds ord?
En temadag om Bibelsyn

Tid: 27 oktober 2012 10.00-18.00

Plats: Örebro Missionsskola, Örebro

Informationsfolder - PDF (2,7 MB) Ladda ner

I alla tider har det funnits behov för kristna att både bekräfta och formulera sin tro på Bibeln som Guds ord. I takt med sekulariseringen och att bibelkunskapen sjunker i både samhället och bland många kristna, är frågan om Bibelns auktoritet och relevans en framtidsfråga för församlingen. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Hur ska detta förstås? Och vilka utmaningar att tolka och tillämpa Bibeln i vår tid står kyrkan inför?
Under våren 2012 har frågan om bibelsyn debatterats i Dagen där samtliga arrangörer har medverkat. Temadagen är ett konstruktivt sätt att fortsätta samtalet. För att kunna ha ett fortsatt förtroende för Bibeln som Guds ord och fullfölja missionsbefallningen, behöver dessa frågor tas upp.
Välkommen till en temadag om Bibelns inspiration, auktoritet, och relevans!


Plats: Brickebergskyrkan och Örebro Missionsskola, Örebro

Tid: 10:00-18:00, lördag 27 oktober

Arrangörer: Örebro Teologiska Högskola, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Svenska Evangeliska Alliansen

Program
10:00 Registrering och fika
10:30-11:30 ”Skulle då Gud ha sagt? Bibelsyn i det 21:a århundradet” – Stefan Gustavsson, respons Carl-Magnus Carlstein, diskussion .
11:45-12:45 "Hur viktig är Bibelns historiska förankring?" - Anders Gerdmar, respons Stefan Green diskussion.
12:45-13:45 Lunch
14:00-15:00 ”Finns det myter i Bibeln” - Greger Andersson, Anders Gerdmar, diskussion.
15:00-15:15 Bensträckare
15:15-16:15 ”Passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? (1 Kor 11:13): Om att tolka Paulus i hans tid – och i vår.” - Mikael Tellbe, respons Göran Lennartsson, diskussion.
16:15-16:45 Fika
16:45-18:00 Panelsamtal: Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Intro av Stefan Gustavsson ”Bibelns relevans och auktoritet”. Medverkande: Stefan Gustavsson, Greger Andersson, Mikael Tellbe, Göran Lennartsson, Swen Bergling. Panelsamtalet leds av Daniel Grahn från Dagen.

Kostnad och anmälan
Kostnad: 150:- för hela dagen, lunch ingår. Om man deltar på ett seminarium eller en halv dag kostar det 75:-, lunch ingår inte.

Anmälan – Det går fortfarande att anmäla sig: Anmäl dig genom att mejla kerstin.collin@efk.se eller ring 019-307750 (förmiddagar).
Samtidigt med anmälan vill vi att du sätter in anmälningsavgiften 75:- oavsett hur mycket du deltar. Sätt in på ÖMS plusgirokonto 1 36 89-5. OBS: Märk inbetalningen med ”temadag 27/10 + ditt namn”. Det finns inte längre möjlighet att köpa lunch på Örebro Missionsskola, men det finns lunchställen på det närliggande universitetsområdet.

Kompletterande uppgifter om talarna:

Greger Andersson är professor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet och lektor i Gamla testamentet vid Örebro Teologiska Högskola.

Carl-Magnus Carlstein är doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet och lärare vid Liljeholmens Folkhögskola.

Stefan Green är doktorand i Gamla testamentet vid Åbo akademi, lärare i Gamla testamentet vid Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och t f utbildningsledare vid Örebro Teologiska Högskola.

Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och ansvarig för teologiutbildningen vid Livets Ords Teologiska Seminarium. Hans forskning kretsar kring den judiska
bakgrunden till Nya testamentet samt bibeltolkning och antisemitism. Han har också skrivit en metodologilärobok i nytestamentlig exegetik.

Stefan Gustavsson är direktor för CredoAkademin i Stockholm och generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han är författare till böckerna "Kristen på goda grunder" och "Gör som Gud – bli människa". Stefan föreläser regelbundet i församlingar och på skolor och högskolor runt om i Sverige.

Göran Lennartsson Pingstpredikant, teol doktor i NT exegetik. Förestår 'Mötesplats Jerusalem', Pingstkyrkan Uppsala. Leder fortbildningsprogram i Israel för svenska och internationella pastorer. Författare, föreläsare och skribent som också reser på predikouppdrag i Sverige.

Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Seth Erlandsson kan på grund av sjukdom tyvärr inte medverka under temadagen.

Arrangörer:

Stiftelsen Svenska Folkbibeln

SEA Svenska Evangeliska Alliansen

Örebro Teologiska Högskola

Vägbeskrivning

Örebro Teologiska Högskola/Brickebergskyrkan (Åstadalsvägen 2) ligger vid rondellen vid Örebro Universitet. Om du kommer från centrum (via Stockholm, Göteborg, Karlstad), kör mot Norrköping och sedan rakt fram i Universitetsrondellen. Om du kommer från Norrköping, ta första höger i Universitetsrondellen.

Google maps