Huvudtalare

elisabeth

Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen Dagen

”Bibeln i Sverige i dag: bibelbruk i kyrkan och kulturen”

mikael

Mikael Tellbe, lärare vid Örebro Teologiska Högskola

”Att läsa Bibeln som ett ord från Gud”

stefan

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

”Sola Scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet?”