Seminarier

 1. ”Hur blev Bibeln Bibel? Från handskrifter till bibelkanon”
 2. (Tommy Wasserman, handskriftsforskare
  och lärare vid Örebro Teologiska Högskola)

 3. ”Finns det ytterligare Guds ord? Om apokryfer och gnostiska texter”
 4. (Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen)

 5. ”Förstår du vad du läser? Att tolka Bibeln i vår tid”
 6. (Anna Enberg, pastor i Filadelfiakyrkan, Ljungsbro)

 7. ”Bibelns röda tråd: Jesus och den stora berättelsen”
 8. (Linda Bergling, pastor i församlingen Arken)

 9. ”Att förkunna Guds ord för vår tid”
 10. (Runar Eldebo, pastor i Värnamo Missionskyrka)

 11. ”En personlig relation till Guds ord: Om tro och tvivel, och om tillit”
 12. (Swen Bergling, ordförande i Stiftelsen Svenska Folkbibeln)

 13. ”Så här översätter vi Bibeln: något om Svenska Folkbibelns översättning och revideringsarbete, respektive Svenska Bibelsällskapets nya översättnings­projekt”
 14. (Tony Larsson, präst och översättare för Svenska Folkbibeln;
  Mikael Tellbe, Örebro Teologiska Högskola och
  översättare för Svenska Bibelsällskapet)

 15. ”Vilken översättning ska jag välja? En granskning av svenska bibelöversättningar”
 16. (J Dagson, journalist)

 17. ”Bibeln till svenskarna: Hur använder vi Bibeln i det utåtriktade arbetet?
 18. (representanter från Gideoniterna, Bibeläventyret och Church on Wheels.
  Moderator: Jacob Rudolfsson, samordnare på Svenska Evangeliska Alliansen)