Schema

09:30

Registrering och fika

10:00 -

10:10

Introduktion

10:10 -

11:10

Föredrag: ”Bibeln i Sverige i dag: bibelbruk i kyrkan och kulturen” (Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen Dagen)

11:15 -

12:15

Seminarier (se nästa sida)

12:15 -

13:15

Lunch

13:15 -

14:15

Föredrag: ”Att läsa Bibeln som ett ord från Gud”
(Mikael Tellbe, lärare vid Örebro Teologiska Högskola)

14:20 -

15:20

Seminarier (se nästa sida)

15:20 -

15:50

Fika

15:50 -

16:50

Föredrag: ”Sola Scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet?” (Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen)

16:50 -

17:00

Paus

17:00 -

18:00

Panelsamtal: ”Bibeln och församlingen” (Medverkande: Anders Blåberg, Linda Bergling, Runar Eldebo, Eleonore Gustafsson och Anahita Parsan. Moderator: Elisabeth Sandlund)