Presentation av dagen

I oktober 2012 anordnade Svenska Evangeliska Alliansen, Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Örebro Missionsskola en uppskattad och uppmärksammad dag om bibelsyn. Nu går vi vidare och bjuder in till en dag med temat ”bibelbruk”.

Dagen kommer att präglas av vår övertygelse om att Bibeln är Guds ord. Men vad betyder det att läsa Bibeln som ett ord från Gud? Hur ser bibelbruket ut i kyrkan och samhället idag? Hur kan bibelläsandet och bibelbruket uppmuntras i våra församlingar? Vilken bibelöversättning ska jag välja? Hur ska jag tolka det jag läser? Om dessa och många andra frågor som har att göra med bibelsyn och bibelbruk handlar denna dag.

Varmt välkommen till en spännande och viktig dag med fördjupning, samtal och reflektion.


Arrangörer

SEA Svenska Evangeliska Alliansen
Stiftelsen Svenska Folkbibeln
Örebro Teologiska Högskola